Onze minister van buitenlandse zaken in Burundi #burundi #MRbe @dreynders #begov

UKKEL / INTERNATIONAAL

Reyndersburundi

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo hebben op woensdag 7 januari in de Burundese hoofdstad Bujumbura samen president Nkurunzize en minister van Buitenlandse Betrekkingen en Internationale Samenwerking Kavakure ontmoet. Ze spraken ook met vertegenwoordigers van de samenleving en met zakenmensen. Voorts legden ze apart een paar bezoeken af: Didier Reynders ontmoette de onafhankelijke nationale kiescommissie, enkele politieke partijen en een journalistenvereniging. Alexander De Croo sprak met de ministers verantwoordelijk voor prioritaire sectoren (gezondheid, onderwijs, landbouw) en hij bezocht projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Op politiek vlak vestigde België de aandacht op meer ‘inclusiviteit’ en deelname aan het openbare leven. Ook het belang van waarnemingen tijdens de verkiezingen van 2015 – zowel voor, tijdens als na de verkiezingsdag – werd benadrukt. Tijdens zijn gesprekken met Didier Reynders en Alexander De Croo sprak president Nkurunzize zijn steun uit voor een verkiezingswaarnemingsmissie. België steunt de deelname van de Europese Unie aan een waarnemingsmissie. Voor ons land is de rechtstaat van het hoogste belang. Daarbij moet de scheiding tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht worden nageleefd.

Burundi bevindt zich op een sleutelmoment en zal belangrijke keuzes moeten maken. De internationale gemeenschap zal moeten evalueren hoe de keuzes worden gemaakt in overeenstemming met de akkoorden van Arusha, de Burundese grondwet en het internationale recht. Wat geweldpleging en mensenrechtenschending betreft, zei Didier Reynders dat de precieze feiten moeten worden nagegaan en dat er gerechtelijke onderzoeken moeten worden gevoerd, eerder dan besluiten te nemen op basis van algemene analyses.

Tijdens de politieke contacten kwam ook de regionale situatie ter sprake. Vooral de uitvoering van het raamakkoord van Addis Abeba, dat in februari 2013 door elf Afrikaanse landen onder toezicht  van de Verenigde Naties werd ondertekend om een vreedzame oplossing te vinden in het Oosten van de Democratische Republiek Congo. Daar zijn al decennia lang conflicten aan de gang.

Met het samenwerkingsprogramma 2010-2014 van 200 miljoen euro is het totale volume van de Belgische ontwikkelingshulp sinds 2010 aanzienlijk gestegen. België is voor Burundi de belangrijkste internationale donor. Burundi is ook het op één na grootste partnerland voor officiële ontwikkelingshulp voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en het eerste voor ontwikkelingshulp per inwoner. Alexander De Croo benadrukte dat België voor de organisatie van de verkiezingen 4 miljoen euro bijdraagt, waarvan er al 2 miljoen zijn uitbetaald.

Dit bezoek van de twee Belgische vicepremiers samen toont dat sociaal-economische onderwerpen, goed beleid en mensenrechten samen door het Belgische buitenlandse beleid worden uitgedragen.

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s