BPLUS HIELD EEN ACTIE VOOR EEN FEDERALE KIESKRING

pic: bplus

pic: bplus

De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de voornaamste standpunten van B Plus, een niet partijgebonden beweging die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België.
B Plus is van oordeel dat een democratisch systeem een permanente dialoog vereist tussen de bevolking en de verkozenen die in naam van deze bevolking beslissingen nemen en er verantwoording voor moeten afleggen. In een federale staat is deze dialoog onvermijdelijk meer complex omdat er meer bestuursniveaus zijn.

Federale staten hebben dus behoefte aan een instelling die dergelijke dialoog mogelijk maakt. In de meeste federale staten wordt dit gerealiseerd door federale politieke partijen met programma’s voor de federale staat of soms ook door een rechtstreekse verkiezing van de federale President. Dit bestaat in België echter niet en er is weinig kans dat dit op korte termijn zal veranderen. Dit heeft tot gevolg dat aan de Belgische federale bevolking een rechtstreekse democratische binding met de federale regering ontzegd wordt.
De bevolking van elke gefedereerde entiteit, in casu de Gewesten, bepaalt de samenstelling en geeft legitimiteit aan het bestuur en het beleid. Op dezelfde manier dient het federale bestuurs- en beleidsniveau door het geheel van de federale bevolking samengesteld en gelegitimeerd te worden. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op een efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land. In het huidige België bestaat deze band echter niet: Vlamingen kunnen niet kiezen voor Franstaligen en omgekeerd. Bovendien lijkt het taalverschil van de publieke opinie de kandidaten, zelfs indien ze federale ambities koesteren, er toe aan te zetten zich enkel te beperken tot hun eigen taalgemeenschap en er hun standpunten nog verder te verstrakken.

 

De Muntplein waar de aktie werd gehouden

De Muntplein waar de aktie werd gehouden

Om dit democratisch deficit recht te zetten is de invoering van een federale kieskring (voor een deel van de verkozenen) onontbeerlijk. Op die manier kan de burger zijn instemming maar ook zijn afkeuring laten blijken voor het beleid dat door de verschillende mandatarissen gevoerd wordt. Deze invoering heeft niet tot doel het unitaire België opnieuw leven in te blazen integendeel, maar bevordert het democratisch proces en kan de werking van een steeds meer en meer gedecentraliseerde staat op een efficiëntere manier laten verlopen. Bovendien zal de invoering ervan helpen om de politieke impasses te voorkomen en een verdere polarisatie van de publieke opinie te vermijden.   B Plus organiseerde dan ook deze zaterdag een  ludieke actie (simulatie van de federale verkiezingen 2014 na de invoering van een federale kieskring) op de Muntplein in Brussel. De franstalige burgers werden uitgenodigd om voor nederladstaligen te stemmen en de nederlandstaligen werden uitgenodigd om voor franstaligen te stemmen.

Deze belangrijke intiatief lokte een rijk debat uit met de voorbijgangers. Het was de bedoeling van deze aktie.

 

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s