Toespraak van Z.M. de Koning ter gelegenheid van de nationale feestdag

 

drapeaubelge

LA COUR/HET HOF

RoiPhilippe

Dames en Heren,

We leven in een verwarrende wereld. Hij is boeiend, doordat we allen voortdurend met elkaar verbonden zijn. Maar de complexiteit en de steeds grotere snelheid waarmee de dingen veranderen, kunnen ook beangstigend overkomen. Tijdens het eerste jaar van mijn koningschap heb ik opnieuw vastgesteld hoeveel waardevolle kansen deze wereld biedt, maar toch nog teveel medeburgers ontredderd achterlaat.

Herstructureringen van ondernemingen, waarvan enkele nog maar onlangs werden aangekondigd, herinneren ons eraan hoe kwetsbaar onze welvaart is.  Kinderarmoede en jeugdwerkloosheid blijven ons zorgen baren. Haarden van geweld en onstabiliteit laaien op of blijven voortwoeden aan de poorten van Europa. Ze tonen aan dat vrede niet vanzelfsprekend is en hoe noodzakelijk het blijft om de verspreiding van haat te bestrijden.

Tegenover die harde werkelijkheid mogen wij het vertrouwen niet verliezen. Integendeel – het moet ons meer dan ooit leiden. Niet alleen een berekend vertrouwen, maar een gul vertrouwen, dat voortbouwt op het vermogen onszelf te zijn en daadkrachtig te handelen, maar ook rekening houdt met onze onvolkomenheden. Dat vertrouwen schept oneindig veel mogelijkheden. Een mooi voorbeeld daarvan is het geloof van de jongeren in de toekomst zoals dat uit een recente studie is gebleken. Ondanks de huidige moeilijke situatie gelooft drie kwart van de jongvolwassenen in ons land dat ze het in de toekomst beter zullen hebben dan hun ouders. Laten we ervoor zorgen dat hun verwachtingen ten volle worden ingelost.

Bij het mooie parcours van de Rode Duivels in Brazilië heeft net het belang van vertrouwen mij het meest getroffen : het zelfvertrouwen van iedere speler, geduldig opgebouwd met discipline en oefening ; het vertrouwen van elke speler in zijn ploegmaats en in de keuzes van de trainer ; het vertrouwen, ten slotte, van de supporters in de nationale ploeg. Hieruit is een echt gevoel van gedeelde vreugde ontstaan en een collectieve dynamiek die tot succes heeft geleid.

Hetzelfde geldt voor ons land : we moeten kunnen rekenen op onszelf, op de anderen en op onze instellingen. Die instellingen belichamen onze bekwaamheid met elkaar in dialoog te treden, oplossingen te vinden die ons nader tot elkaar brengen, rekening te houden met minderheidsstandpunten, samen onze verantwoordelijkheid op te nemen. Met andere woorden : onze instellingen zijn de hoeksteen van een maatschappij die de mensen uitnodigt om zich in de ander in te leven.

Zo hebben we in de loop van onze geschiedenis een maatschappij opgebouwd waarop we trots mogen zijn. Ons economisch en sociaal systeem, gebaseerd op respect, dialoog en solidariteit, heeft zijn efficiëntie bewezen. Het heeft ervoor gezorgd dat ons land de crisis die we sinds 2008 meemaken, beter heeft doorstaan dan andere landen. Onze openbare diensten en onze ondernemingen spelen in veel domeinen een voortrekkersrol en zijn zeker in staat nieuwe kansen te grijpen. We moeten ze blijven ondersteunen en versterken.

Op 25 mei hebt u mannen en vrouwen verkozen die u gedurende de komende vijf jaar zullen vertegenwoordigen.  Samen met u wens ik dat al onze regeringen, zowel de federale als die van de deelstaten, snel aan het werk zullen gaan. Ze zullen samen moeten werken in een geest van loyauteit en wederzijdse erkenning. Dit is nodig om de staatshervorming uit te voeren die net in voege is getreden, maar ook om de economische en sociale uitdagingen het hoofd te blijven bieden.

Dames en Heren,

Voor het scheppen van waarde – op economisch, sociaal en vooral op menselijk vlak – zijn samenwerking en vertrouwen onmisbaar. Laten we samen onze inspanningen voortzetten om aan een maatschappij te bouwen, waarin beiden hand in hand gaan.

Met de vaste overtuiging dat we daarin ook zullen slagen, wensen de Koningin en ik u een mooie Nationale Feestdag toe.

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s